Jak wygląda proces renowacji wodociągów?
Dom Ewelina Gajoch - 20-03-2023

Jak wygląda proces renowacji wodociągów?

Współczesny świat jest oparty o ciągły dostęp do takich systemów i elementów jak sieć wodociągowa, kanalizacja, internet, czy energia elektryczna. Warto zdawać sobie sprawę, że wszystkie systemy, które pozwalają nam korzystać z tych dobrodziejstw, muszą być odpowiednio kontrolowane i w razie czego, naprawiane.

Kiedy konieczna jest renowacja wodociągów?

Wodociągi są systemem rur, pomp i urządzeń, które służą do transportowania wody od jej źródła, aż do jej miejsca zużycia. Źródłem może być studnia miejska, studnia prywatna, czy też jezioro lub inny zbiornik wodny. Ważne, aby rurociągu pozostawały w dobrym stanie, ponieważ jakiekolwiek usterki w tym wypadku mogą spowodować brak wody lub znacznie obniżenie się jej jakości.

Zwykle renowacja wodociągów jest konieczna, gdy rury okażą się nieszczelne. Takie nieszczelności powodują niekontrolowane wycieki, a to z kolei prowadzi do zwiększenia się kosztów eksploatacji w zużyciu wody. Kolejny problem prowadzący do takiej konieczności to ciśnienie. Zbyt małe może oznaczać wspomniane wycieki, czy też zatkanie rur osadem z kamienia. Zbyt duże może prowadzić do wtórnych, niebezpiecznych uszkodzeń całego systemu.

Jak wygląda proces renowacji wodociągów?

Następnym powodem do renowacji są zniszczenia mechaniczne, które uniemożliwiają korzystanie z wody. Wynikają one z prowadzonych prac budowlanych, erozji związanej z czasem użytkowania i innymi sytuacjami losowymi, na które mamy naprawdę niewielki wpływ. Czasami renowacja jest ważna ze względu na wiek instalacji rurowej i chęć kontroli jej stanu. Jeszcze jeden, być może wcale nie ostatni argument za wymianą rur lub ich naprawą jest idąca do przodu technologia, która często wymaga zmian w niektórych elementach starego systemu, aby działać w pełni swobodnie.

Jak wygląda proces

Pierwszym etapem renowacji wodociągów jest przygotowanie polegające na usunięciu zanieczyszczeń, suchej gleby i przeszkód, które mogłyby utrudnić lub całkiem uniemożliwić wykonywanie prac. Kolejny etap to skuteczna wymiana wodomierzy, aby mieć pewność, że te zastosowane są odpowiednie do nowego systemu wodociągowego. Kolejna część to czyszczenie rur z nagromadzonych zanieczyszczeń i osadów. Czasami jest do tego używana odpowiednia chemia, a czasami takie narzędzia, jak wężownice. Na końcu tego etapu następuje przepłukanie rur odpowiednią ilością wody pod zwiększonym ciśnieniem.

Po oczyszczeniu następuje czas na testowanie ciśnienia, a następnie, jeśli występują uszkodzenia, co właściwej renowacji rur. Renowację, w zależności od potrzeb przeprowadza się metodą bezwykopową lub metodą otwartą. Końcowy etap prac to zastosowanie czynności mających na celu zabezpieczenie systemu przed korozją i innymi powszechnymi ryzykami zniszczeń.

Warto mieć na uwadze, że renowacja rurociągów jest zajęciem pracochłonnym i czasochłonnym, a ponad wszystko wymaga zaangażowania specjalistów oraz odpowiedniego sprzętu. Każdy etap procesu musi być nie tylko precyzyjnie wykonany, ale i odpowiednio zaprojektowany i to biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne aspekty techniczne oraz wytyczne prawa budowlanego. Warto mieć to na uwadze.